ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บบล็อกของ เรา ผู้ที่เข้าชมบล็อกสามารถที่จะดูรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบล็อกได้ค่ะ

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ประวัติของข้าพเจ้า

ชื่อ หัทยา นครชุม
ชื่อเล่น หนูหริ่ง อายุ 22 ปี
เกิด 28 สิงหาคม 2529
ที่อยู่ 85/1 หมู่ 7 ต. จอมบึง อ. จอมบึง จ. ราชบุรี 70150
คติ ทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน
มีพี่น้อง 4 คน
ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
มัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย โรงเรียนคุรุราษรังสฤษฎ์
กำลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โปรแกรมวิชา นิติศาสตร์ ปีที่ 4

ไม่มีความคิดเห็น: