ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บบล็อกของ เรา ผู้ที่เข้าชมบล็อกสามารถที่จะดูรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบล็อกได้ค่ะ

วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2551

อาจารย์ที่ฉันรัก


อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ สมนึก ศรีโมอ่อน

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ประวัติของข้าพเจ้า

ชื่อ หัทยา นครชุม
ชื่อเล่น หนูหริ่ง อายุ 22 ปี
เกิด 28 สิงหาคม 2529
ที่อยู่ 85/1 หมู่ 7 ต. จอมบึง อ. จอมบึง จ. ราชบุรี 70150
คติ ทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน
มีพี่น้อง 4 คน
ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
มัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย โรงเรียนคุรุราษรังสฤษฎ์
กำลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โปรแกรมวิชา นิติศาสตร์ ปีที่ 4ปฏิบัติการสร้าง web blog เพื่อการมีประสบการวิชาชีพ


นางสาว หัทยา นครชุม
นิติศาสตร์ ปีที่ 4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง